Phi Đội Mobile: Giftcode Tân Thủ

17-11-2017 2183
Số lượng
0/400
Hạn dùng
17-11-2017

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Wing: 10
- Vàng: 1000
- Trứng Thường (Pet): 1
- Trứng Thường (Trang bị): 1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0