Nhất Mộng Giang Hồ Mobile: Giftcode Tân Thủ

31-08-2020 95
Số lượng
1979/2000
Hạn dùng
31-08-2020

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 20 Tọa Kỵ Đan
- 20 Linh Lung Đan
- 20 Thần Long Quả
- 200 KNB Khóa

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0