Ngự Thần Sư VTC: Giftcode Tân Thủ

31-12-2021 331
Số lượng
1887/1978
Hạn dùng
31-12-2021

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đá Tiến Bậc Khế Thú x15
- Đá Tiến Bậc Yêu Linh x15
- Lệnh Thông Hành x2
- Mở Rộng Túi x5
- Thanh Long Bí Quyển x2

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0