Lục Địa Hoàn Mỹ: Giftcode Tết 2019

28-02-2019 241
Số lượng
269/300
Hạn dùng
28-02-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Thuốc hồi điểm boss *1
- Phiếu Quét *20
- 99 đóa hồng *1
- Thẻ Vàng-Cao *3

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0