Long Đồ Bá Nghiệp: Giftcode Tân Thủ

31-01-2019 1033
Số lượng
915/1000
Hạn dùng
31-01-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Cử Hiền Lệnh: 1
- Gói Ngân Phiếu: 50
- Gói Dân Binh: 50
- Gói Ngọc: 50
- Sách Kỹ Năng: 300

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0