Làng Quái Thú Mobile: Giftcode Tết 2019

28-02-2019 1652
Số lượng
279/300
Hạn dùng
28-02-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Rương mảnh trang bị thần khí x 20
- Đá kỹ năng x 15
- Vé kích sát x 10
- Đá thức tỉnh x 15

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0