Kỷ Nguyên Thiên Sứ: Giftcode Tân Thủ

31-08-2019 772
Số lượng
343/401
Hạn dùng
31-08-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Hoa hồng x20
- Túi bảo thạch 1 x5
- Exp 2 x2

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0