Kiếm Hồn 3D: Giftcode Open Beta

31-08-2020 210
Số lượng
224/300
Hạn dùng
31-08-2020

Server?

Thông tin vật phẩm?

- Luyện Khí Thạch*100,
- Hoán Thần Phù*2,
- Tẩy Tủy Đan*10,
- 30 Vạn Đồng

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0