Kiếm Hiệp 4.0: Giftcode Tân Thủ

07-10-2024 211
Số lượng
313/349
Hạn dùng
07-10-2024

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đá Tam Sinh*5
- Xu Cẩm Y*50
- Thuốc thể lực Boss*2
- Thẻ càn quét *8

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0