Học Viện Bảo Bối: Giftcode Tân Thủ

31-12-2019 332
Số lượng
570/600
Hạn dùng
31-12-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Coin Poke
- Poke Ball
- Great Ball

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0