Hiệp Khách Mobile - Dzogame: Giftcode Tân Thủ

31-08-2022 333
Số lượng
88/100
Hạn dùng
31-08-2022

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 70000 Vàng
- 20 Dược HP (Đại)
- 20 Dược MP (Đại)
- 10 Khí Ngọc C
- 10 Ngự Ngọc C
- 10 Sức Ngọc C
- 2 Sư Tử Hống

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0