Giang Sơn Mỹ Nhân: Open Beta

31-08-2020 85
Số lượng
487/500
Hạn dùng
31-08-2020

Server?

Thông tin vật phẩm?

- 2 Túi bạc
- 5 thẻ tăng tốc Sơ
- 1 Diễn võ lệnh 1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0