Giang Hồ Sinh Tử Lệnh: Giftcode Tân Thủ

31-10-2020 596
Số lượng
819/1000
Hạn dùng
31-10-2020

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Hoán Đan
- Lệnh Vượt Ải Đồng x15
- Lệnh Quét x100
- Đá Luyện x20

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0