Game Of Khans: Giftcode Tân Thủ

18-11-2022 158
Số lượng
279/300
Hạn dùng
18-11-2022

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- KC*100
- Mở tài nguyên bậc 3*1
- Mộ Binh Lệnh Tiễn bậc 3*1
- Cơm No Áo Ấm bậc 3*1
- Đồ Tập Cường Hóa Trang Bị-Trung*3
- Lệnh Chọn*1 (960 KC)

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0