Forsaken World: Giftcode Tân Thủ

30-09-2021 97
Số lượng
480/500
Hạn dùng
30-09-2021

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Vàng
- Đá cường hoá
- Hồn chiến kỵ
- Tinh hoa cánh
- Ma năng bí ngân (vật phẩm đúc hồn)

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0