Dragon Saga: Giftcode Tân Thủ

25-11-2022 697
Số lượng
192/396
Hạn dùng
25-11-2022

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Hộp quà tặng GEM cấp 1 x1
- Thẻ 1000k vàng x1
- Hoa tươi 99 bông x1
- Thẻ 100KC khóa x1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0