Đông Chu Liệt Quốc Mobile: Giftcode Tân Thủ

20-04-2019 1229
Số lượng
255/500
Hạn dùng
20-04-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đá kỹ năng (Lam) x10
- Binh phù (Lam) x10
- Túi phù văn phẩm lục (Lục) x1
- Tiền đồng x20000

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0