Đỉnh Phong Tam Quốc: Giftcode Tân Thủ

01-09-2019 1525
Số lượng
167/300
Hạn dùng
01-09-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Kim Cương x50
- EXP Đan - 2 x10
- Đùi Gà x50
- Mảnh Tướng Trương Bào x5

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0