Đế Vương Bá Nghiệp Mobile: Giftcode Tân Thủ

05-03-2019 2832
Số lượng
0/600
Hạn dùng
05-03-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Vàng: 100000
- Quặng: 10000
- Binh Phù: 10
- Thiên Thư: 20
- Exp đan – trung: 10

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0