Đấu Trường Mega XY: Giftcode Open Beta

08-03-2017 5084
Số lượng
0/300
Hạn dùng
08-03-2017

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Rương Pokemonx1
- 100 KC
- Mảnh Quyền x20

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0