Đấu Chiến Thần Mobile: Giftcode Đường Tăng

12-09-2019 533
Số lượng
118/200
Hạn dùng
12-09-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Vàng
- Chìa khoá Rương Bách Bảo
- Mảnh tướng Đường Tăng
- Gói Thần Tướng (Cực)

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0