Dấu Ấn Rồng: Giftcode Open Beta

30-04-2020 661
Số lượng
845/1000
Hạn dùng
30-04-2020

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 100.000 Bạc Khóa
- 2 Bùa Bảo Hộ Khóa
- 3 Đá Cấp 5 Khóa

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0