Danh Tướng 3Q: Giftcode Tân Thủ

30-06-2019 774
Số lượng
551/700
Hạn dùng
30-06-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 50.000 Bạc
- 50 Tướng Hồn
- 10 Đỗ Khang 10 năm

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0