Đại Hiệp Khách: Giftcode Tân Thủ

31-12-2020 188
Số lượng
942/1000
Hạn dùng
31-12-2020

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 50 thể lực
- 50 đan exp x2
- 50 chân nguyên đan
- 10 chiêu mộ lệnh

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0