Đại Hải Trình: Giftcode Tân Thủ

27-04-2021 570
Số lượng
231/274
Hạn dùng
27-04-2021

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Vé Triệu Hồi Cao *1
- Kim cương *100
- Hồn Đồng Hành *100,000

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0