Cổ Long Kiếm: Giftcode Tân Thủ

13-01-2023 82
Số lượng
1123/1139
Hạn dùng
13-01-2023

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 1000 Vàng
- 1 Đan Chúc Phúc Sủng
- 1 Vé Thí Luyện
- 3x Lệnh Thanh Lam
- 3x Dược EXP x1.5

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0