Cloud Song: Vân Thành Chi Ca: Giftcode Tân Thủ

15-10-2021 305
Số lượng
199/300
Hạn dùng
15-10-2021

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 1 Đá Tiên Tri
- 3 Tinh Thể Rồng Lam
- 300.000 Lá Bạc

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0