Aurora: Giftcode Tân Thủ

31-12-2020 240
Số lượng
239/300
Hạn dùng
31-12-2020

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Đá Ánh Sáng * 10000
- Thể lực *100
- Bình ExpLv2 *20
- Cát Màu *2000

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0