Anh Tào Bị Ca: Giftcode Open Beta

31-05-2020 249
Số lượng
442/500
Hạn dùng
31-05-2020

Server?

Thông tin vật phẩm?

- Mã Đằng (Võ Hồn) x30 - Dao Sắc x1 - Bánh Bao x30 - Quân Lương x10000 - Nhạc Lâm (Võ Hồn) x30 - Dao Sắc x1 - Lệnh Chiêu Mộ x3 - Lệnh Càn Quét x10
- Mi Trúc (Võ Hồn) x30 - Dao Sắc x1 - KNB x100 - Vàng x50000"

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0