A Tào Đứng Lại: Giftcode Tân Thủ

22-05-2018 6274
Số lượng
1290/2000
Hạn dùng
22-05-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Lệnh Càn Quét x10
- Kinh Nghiệm Đan x100
- Hàn Thương Phủ x1
- Rương Nguyên Liệu Trắng x3
- Xu 30,000

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0