3Q Bá Vương: Giftcode Tân Thủ

31-12-2020 1172
Số lượng
746/1000
Hạn dùng
31-12-2020

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Huyện Lệnh Ấn x5
- Trang Binh Thư x5
- Rương Đá Đột Phá x20
- Xích Thiềm Đan x5

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0