Đại Chiến Tam Quốc: Giftcode ngày 23.11

31-12-2015 3245
Số lượng
0/200
Hạn dùng
31-12-2015

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- KNB: 80
- Binh thư: 3
- Vàng: 80000
- Lúa: 80000

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0