Vua Pocket 3D: Giftcode Entei

31-03-2017 5856
Số lượng
0/1000
Hạn dùng
31-03-2017

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Quà Pokemon bí ẩn x 5
- Quà tiến hóa - lục x 5
- Còi huấn luyện x 10

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0