Võ Lâm Tuyệt Kỹ: Giftcode Tà Cốc

07-06-2018 1328
Số lượng
199/300
Hạn dùng
07-06-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Túi đá Level 3 x2
- Phiếu quà 500 x1
- Cường hóa thạch x30
- Phù tăng cấp tiên dực x20
- Phù đột phá tiên dực x20

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0