Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- 3 Hoán Linh Phù
- 20 Hoả lưu tinh sơ
- 20 Long Tinh Lục
- Thú cưỡi Phu Chư 7N

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0