Tình Kiếm 3D: Giftcode Big Update Thiên Cầm Giáng Thế

16-10-2019 8703
Số lượng
0/1000
Hạn dùng
16-10-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Linh Hoa chi biện Sơ x 10
- Linh vũ Sơ Cấp x 10
- Hộp quay thưởng ngọc lv3 x 1
- Hộp quay thưởng tinh linh lv3 x 1
- Hồn Ngọc x 1000

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0