Tây Du HD: Giftcode Nhân Sâm

11-03-2016 1800
Số lượng
65/200
Hạn dùng
11-03-2016

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Nhân Sâm x 10
- 1,000,000 Bạc
- Mảnh Thần x 10
- Hộp thẻ tím cao cấp x 1

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0