Tam Quốc Liên Kích: Giftcode Thần Kỵ

30-09-2018 339
Số lượng
260/300
Hạn dùng
30-09-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Thái Văn Cơ x1
- Ngựa Hung Nô x1
- Đá cường hóa siêu x50
- Thuốc exp 3 x10
- Thuốc Tinh Lực x2
- Trận phù x100

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0