Liên Quân Manga: Giftcode Update 4.0

31-12-2018 2063
Số lượng
0/300
Hạn dùng
31-12-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Chiêu lệnh cấp cao x1
- EXP siêu x10
- 150 Kim cương

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0