Kiếm Thế Origin: Giftcode phiên bản Quang Bảo Nga Mi

15-05-2024 872
Số lượng
178/300
Hạn dùng
15-05-2024

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Ngũ Hành Hồn Thạch x 128
- Chìa Hoàng Kim x 10
- Tinh Hoa Trí Tuệ x 8
- Bạc x 8888

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0