Chân Tam Quốc: Giftcode Big Update Quốc Chiến

06-08-2019 398
Số lượng
212/300
Hạn dùng
06-08-2019

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Quân lệnh *50
- Hồn tướng *200k
- Thẻ tướng 4 sao Hoa Đà

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0