Quân Sư Liên Minh Tam QuốcChiến ThuậtTheo Lượt2DTam QuốcNPH VNG

Thông tin

Cùng Quân Sư Liên Minh đề tài Tam Quốc Chí khẳng định tài năng "cắm cờ" định thiên hạ mở rộng bờ cõi của bạn!

Khác

Phiên bản 1.3.4

Ngày cập nhật 29/08/2018

Ngày phát hành 29/08/2018

Nhà phát hành VNG

Giftcode

Chưa có dữ liệu
0
0
0
0
0
0
Bạn nghĩ gì về game này ?