Cucku

Following: 0Follower: 3

Chân Tam Quốc: Quốc Chiến

11-06 11:16

Trong Quốc Chiến, khi đánh bại quân địch, phá vỡ thành bảo vệ của địch, tu sửa thành trì của mình, tiêu diệt sơn tặc đều nhận được chiến công.

I. Quy tắc cơ bản:

- Lực Chiến càng cao, binh lính sở hữu càng nhiều.

- Cứ hai tuần tiến hành Quốc Chiến một lần, mở vào thứ hai, kết thúc vào 20:30 thứ sáu.

- Trong Quốc Chiến, khi đánh bại quân địch, phá vỡ thành bảo vệ của địch, tu sửa thành trì của mình, tiêu diệt sơn tặc đều nhận được chiến công.

- Khi kết thúc Quốc Chiến, mỗi thành trì được cộng thêm chiến công khác nhau.

- Khi kết thúc Quốc Chiến, dựa vào chiến công để nhận phiếu chiến công.

- Có thể dùng phiếu chiến công để đổi vật phẩm tại chỗ Hán Hiến Đế.

II. Quy tắc chiến đấu:

- Quân bạn có thể nhìn thấy hướng tấn công của binh lính quân mình (mũi tên).

- Nếu tấn công thành trì mục tiêu tại điểm xuất phát của mũi tên sẽ gia nhập vào đội ngũ này.

- Một đội ngũ tối đa có 10 người.

- Có thể lựa chọn 3 loại khí tài mang đi tương ứng với từng loại quân chủng tham chiến: máy bắn đá - cung binh, xe ủi cửa - kỵ binh, thang chiếm thành - thương binh.

III. Quy tắc công thành

 Khi đánh bại tất cả quân trấn giữ trong thành hoặc đánh đổ thành bảo vệ đều nhận được quyền sở hữu thành trì

- Quyền sở hữu thành trì được giao cho trận doanh thực hiện đòn tấn công cuối cùng

- Sau khi chiếm thành trì, lính trấn giữ trong thành sẽ hồi phục.

- Sau khi chiếm thành trì, thành trì sẽ nhận chỉ số phòng ngự bằng một nửa tổng chỉ số.

Hi vọng qua bài giới thiệu này các Tướng Quân đã hiểu được tính năng Quốc Chiến của Chân Tam Quốc. Từ đó sử dụng hiệu quả để tranh đoạt thiên hạ. Chúc Tướng Quân bánh chiến bách thắng. 

Trang chủ: https://chantamquoc.vn

Chân Tam Quốc

0.0
Funtap | Ngừng hoạt động
Chém gió ...
Aa 0