Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Túi tài nguyên 2 vạn*1
- Binh phù*1
- Huyền thiết*5

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
Aa 0