Tam Quốc GO: Giftcode Update Uyên Long Xuất Quan

27-02-2018 1665
Số lượng
0/300
Hạn dùng
27-02-2018

Server?

Tất cả

Thông tin vật phẩm?

- Nguyên liệu trang bị cao x5
- Rương trang bị cam x5
- Rơm tươi x5

Hướng dẫn?

- Đăng nhập để nhận được Giftcode
- Mỗi mã Giftcode chỉ nhận và nạp được 1 lần
Chém gió ...
0