Tin game

1 2 3
8.3
5
2
3
3
29
Bạn nghĩ gì về game này ?