Cucku

Following: 0Follower: 1

Võ Bá Thiên Hạ: Tiêu điểm phái Côn Lôn

15-04 21:44

Côn Lôn phái xuất xứ từ núi Côn Luân, Tây Vực. Đệ tử Côn Luân xưa nay sinh sống ẩn dật, lấy việc nghĩa làm mục tiêu tu hành, không tranh đua với đời

Võ Bá Thiên Hạ

10.0
Gosu | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0