Cucku

Following: 0Follower: 3

Tình Kiếm 3D: 7 Ngày tru sát thiên mạ - Mảnh tinh hồn thứ ba

27-07 19:44

BOSS Thiên Ma đã vào trạng thái cuồng nộ. Lượng HP cực khủng do sự cuồng nộ đã buff lên Mảnh Tinh Hồn Thứ Ba. Các thiếu hiệp hãy mau chóng trừ khử hắn.

Tình Kiếm 3D

0.0
Funtap | Đang hoạt động
Chém gió ...
Aa 0