Cucku

Following: 0Follower: 1

Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí: Cho Tướng ăn tăng sỹ khí

02-01 14:30

Mỗi tướng sẽ có 3 món khoái khẩu, ăn vào người là tăng thuộc tính cho tướng luôn, càng ăn càng khỏe.

Tam Sinh Tam Thế Mobile

10.0
SohaGame | Ngừng hoạt động
Chém gió ...
Aa 0