Cucku

Following: 0Follower: 1

Tiêu Dao Mobile: Hỗn chiến Đại Lý - Tống - Kim - Liêu

10-09 11:14

Lần đầu tiên bối cảnh Hậu Thiên Long Bát Bộ chiến trường Đại Lý - Tống - Kim - Liêu được tái hiện chân thực.

Chém gió ...
Aa 0